Press "Enter" to skip to content

خبرسازهای این هفته

0

یک هفته‌ی دیگر را پشت سر گذاشتیم و در این هفته خبرهایی هم مطالعه کردیم. اما میان این خبرها کدامین‌شان این هفته خبرسازتر از دیگر اخبار بوده‌ند؟ در این آخر…

درآمد رانندگان کامیون با قیمت‌های غیرواقعی سوخت

0

رانندگان کامیون با قیمت‌های نامعلوم سوخت کسب دارآمدشان چه‌قدر است؟ رئیس سازمان راه‌داری و حمل و نقل جاده‌ای و معاون وزیر راه و شهرسازی، با مهمترین چالش‌های موجود در صنعت…