الوپیک، با آغاز هفته دفا‌ع‌مقدس، یک مسابقه هفتگی تازه برگزار کرده که جایزه آن ۵۰ هزار تومان کارت هدیه نقدی است.

برای شرکت در مسابقه باید کاربر الوپیک باشید و سپس به این سوال پاسخ دهید که این نقاشی، اثر کدامیک از شهدای هشت سال دفاع مقدس است؟

برای پوشش اخبار برندها، و هرگونه همکاری تجاری و فرهنگی با ما به tehran@pendar.media مکاتبه کنید.