جمشید مشایخی از منتقدان به دلیل توجه بیش از حد به عزت‌الله انتظامی در تیزر جشن یازدهم انتقاد کرد و گفت: او قبلا جلو شهبانو تمبک می‌زد!