به نوشته ستاره‌ها، و به ادعاى روزنامه سوئدی، آزاده نامداری مجری تلویزیون ایران از دولت سوئد تقاضای پناهندگی کرد. این موضوع هنوز تایید یا تکذیب نشده است.