از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب نشست چهل و سوم میراث مکتوب شامل دو بخش است؛ بخش اول به بررسی آثار ابوعلی مسکویه اختصاص دارد و بخش دوم به نکوداشت استاد ابوالقاسم امامی -پژوهشگر آثار مسکویه- می‌پردازد. آخرین سخنران بخش اول، ابوالقاسم امامی است که در مورد انگیزه خود از بررسی آثار مسکویه سخن می‌گوید. […]