از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب نشست چهل و سوم میراث مکتوب شامل دو بخش است؛ بخش اول به بررسی آثار ابوعلی مسکویه و بخش دوم به نکوداشت استاد ابوالقاسم امامی -پژوهشگر آثار مسکویه- اختصاص دارد. سومین سخنران بخش اول، پرویز اذکایی است که به زندگی و آثار ابوعلی مسکویه می‌پردازد. این جلسه، چهل […]