محمد حسین امین‌الضرب، حق زیادی به گردن تهرانی‌ها دارد. او که سال ۱۳۱۱ چشم از جهان فروبست، تاجر ایرانی دوره قاجاریه‌ بود که در زمان مظفرالدین شاه، برق را برای اولین بار از روسیه خرید و به تهران آورد تا جایگزین گاز شود. او را به نام پدر برق ایران هم می‌شناسند. پیش از آن […]

نوشته امین‌الضرب، کسی که به تهران روشنایی داد را بیشتر بشناسیم اولین بار در تهران. پدیدار شد.