سبک زندگی

یک شبکه فحشای سراسری اینترنتی کشف شده است که در ۲۰ ایالت آمریکا فعالیت می‌کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو زن چینی ساکن ارواین کالیفرنیا آن را رهبری می‌کردند. 

این شبکه Boss Ladies نام داشته  و کار آن واردات دختران از خارج از آمریکا و اسکان آن‌ها در آن کشور بوده است.

شبکه فحشاهرزگیارواینآمریکا

27 فروردين
خبر