اگر ساکن منطقه ۲۲ یا ۴ هستید، این خبر را دقیق‌تر بخوانید. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان در منطقه ۲۲ بوده است، گفت: این تعداد ۴۳۷ فوتی را شامل می شود که ۲ نوزاد، ۲۵۷ مرد و ۱۷۸ زن است. به گزارش ایسنا، اکبر توکلی افزود: بیشترین تعداد متوفیان در […]

نوشته کدام مناطق تهران بیشترین و کمترین متوفیان را دارند؟ اولین بار در تهران. پدیدار شد.