رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در شهر تهران گفت: بیشتر این پروژه‌ها رو به اتمام است و از سال قبل شهرداری را مکلف کردیم پروژه جدیدی آغاز نکند. پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از سال ۹۵ شهرداری تهران مکلف […]

نوشته شهرداری در حال اتمام پروژه‌هاست! اولین بار در تهران. پدیدار شد.