جلسه چهارم ریشه‌شناسی علمی است که به شناخت ریشه کلمات می‌پردازد. این کلاس، در چهار جلسه در خانه هنر برگزار شده است. جلسه چهارم مورخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۵ است.