سرگرمیهنری

عکسی از سه بازیگر تئاتر ایران که هر سه زن هستند، اعتراض برخی رسانه‌های رسمی را برانگیخته است.

در این عکس، بازیگران نمایش تئاتر هملت با گریم خاص خود حضور پیدا کرده اند. 

مونا فرجادهملتشکسپیرپانته آ پناهی نیاشبنم فرشاد جو

29 فروردين
خبر