سبک زندگی

طی ماه‌های گذشته، با توجه به ناامنی‌های احتمالی در ترکیه، مسافران ایرانی مقصد تازه‌ای برای سفرهای بدون ویزای خود پیدا کرده اند: گرجستان.

تفلیسگرجستانناموس

29 فروردين
خبر