سبک زندگیفرهنگی

خبرها از دستگیری سارقی می‌گویند که ۳۰۰ خودرو را از شهرهای مختلف کشور دزدیده و حدود ۱۰۰ ماشین سرقتی ساخت داخل و خارج را در پاکستان به فروش رسانده است.

رئیس پلیس استان فارس در گزارش این دستگیری این‌چنین گفته است:

سرقت خودروفروش خودروهای دزدی در پاکستانفروش خودرو

16 اسفند
خبر