سرگرمی

 شنیدم تولدته، چقدر زود زود تولد میگیری تو، کُشتی مارو… چقدر از دور بهت بگم: تولدت مبارک.

22 اسفند
ویدئو