سبک زندگی

با نزدیک شدن سال نو بازار خرید و فروش ماهی‌های قرمز بسیار داغ خواهد بود. ماهی‌هایی که از دو هفته پیش از عید سر و کله‌شان توی خیابان‌ها و کنار بساط کسبه پیدا می‌شود و از دانه‌ای ۱۰ هزار تومان چند روز قبل از سال نو تا دانه‌ای ۵۰۰ تومان نیم ساعت مانده به سال تحویل به فروش می‌رسند. 

کمپین نه به ماهی قرمزماهی قرمزخرید و فروش ماهی قرمزممنوعیت فروش ماهی قرمز

15 اسفند
خبر