دیدار تیم‌های فوتبال خونه به خونه بابل و نساجی مازندران در دسته اول لیگ ایران بدلیل هجوم تماشاگران به زمین و درگیری نیمه تمام ماند.