سبک زندگی

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: اگر مردم طبق شب عید سال های قبل پرتقال بخرند حدود ۱۲۰ هزار تن پرتقال نیاز داریم، اما به مردم توصیه می کنیم که امسال پرتقال را از سبد میوه های اصلی پذیرایی عید خارج کنند تا نیازی به واردات این میوه نباشد.

پرتقالپرتقال نخریدپرتقال در عید ۹۶در عید ۹۶ پرتقال نخرید

24 اسفند
خبر