سبک زندگی

برخی بانک‌ها سقف برداشت از خودپردازها را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دادند. این تغییر برای مدتی محدود و با توجه به ایام نوروز انجام خواهد شد.

عابر بانکخودپردازسقف برداشت از عابر بانکسقف برداشت از خودپرداز

21 اسفند
خبر