یک گزارش که در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است، مورد مناقشه قرار گرفته و اعتراض‌هایی را در میان ایرانیان مقیم لس‌آنجلس در پی داشته است.

نویسنده گزارش مزبور، سیاوش اردلان است و نسبت به اهدای کمک بعضی از ایرانیان مقیم این کشور، با دید انتقادی نوشته است که کمک به تهیدستان از رسم‌های نوروزی نیست و این رسم تنها به ماه رمضان مرتبط است.

اما بیژن خلیلی، که مدیر شرکت کتاب در لس‌آنجلس است، گفته است که این رسم متعلق به ایرانیان در تمامی قرون و اعصار است. مورد دیگری که تاکید شده است این است که اردوان مفید، فردی است که سیاوش اردلان با او گفتگو کرده اما تنها آقای محترم خطاب شده است.

اردوان مفید، در همین رابطه اعلام کرده است که گفتگوی صورت گرفته با او با آرم خبرگزاری رویترز بوده و اگر بی‌بی‌سی می‌خواست با او گفتگو کند نمی‌پذیرفت. همچنین نام و حرفه خود را در ابتدای گفتگو بیان کرده است اما سیاوش اردلان، او را به عنوان فردی ناشناس و فقط «آقای محترم» یاد کرده است.

اردوان مفید، بازیگر ایرانی است که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.