«نرم افزار نفوذی، نابود باید گردد. اسنپ آمریکایی نابود باید گردد. نماینده تهران، حمایت حمایت. مجلسیها حمایت حمایت.»

اینها شعارهای «تاکسیرانهای سنتی» بود که طی روز دوشنبه ۲ اسفندماه،در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا فردای روزی که اسنپ، معلق به ایرانسل شد، خواستار تعطیلی آن شوند.

تاکسیهای اینترنتی، مثل {{اسنپ}} و {{تپسی}} طی سال جاری، از چالشهای آنهایی بوده که در کار حمل و نقل در تهران حضور داشتهاند. این تاکسیها با اقبالی که طی ماههای گذشته شاهد آن بودهاند، توانستهاند پس از دیجیکالا، پر سر و صداترین بیزینس ایرانی آنلاین باشند و حتی به تیتر روزنامهها هم راه بیابند. اما همان قدر که اسنپ، ورژن داخلی نرمافزار مشهوری به نام اوبر است و سابقه مخالفتهای صنفی با این نرمافزار وجود دارد، اما مخالفان اسنپ، مسالهشان انگار فقط صنفی نیست، آنها پای «نفوذ» و «آمریکا» را به میان کشیدهاند.

شیوه کار اسنپ و تپسی بر این است که هرکس با نصب اپلیکیشن مربوط به آنها، میتواند با مشخص کردن مبدا و مقصد خود، درخواست تاکسی کند. نزدیکترین تاکسی اسنپی که در اطراف او توانایی انجام مسافر درون شهری را داشته باشد، به سراغ او میآید و بر اساس قیمت از پیش تایید شده ولی غیرثابت، او را به مقصد میرساند. اینجا مسافر میتواند به سفر خود و راننده امتیاز بدهد و از این طریق، راننده را تشویق کند تا خدمات بهتری ارائه کند. تمیزی خودرو، بلد بودن نقشه مسیر، رفتار راننده و همه اینها باعث میشود نمره او تعیین شود و سپس بر اساس نمره، خدمات بهتری از نرمافزار اسنپ برای نمونه دریافت کند.

مخالفت با اسنپ، میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل آن مخالفت همیشگی اصناف کهنه با نمونههای نوین باشد. برای این منظور باید دید اسنپ با چه کسانی رقابت میکند؟ در حال حاضر در تهران تاکسیهای مختلفی وجود دارند: تاکسیهای رسمی، مسافرکشها. که اولی و دومی با هم رقیب هستند. مورد بعدی، تاکسیهای تلفنی هستند که به نظر میرسد روزگاری، به قدر همین اسنپ و تپسی، مدرن محسوب میشدند اما حالا از مد افتادهاند. یکی از دلایل آن عدم تطبیق تاکسی تلفنی با شرایط جدید بوده است. چه بسا اگر زمانی که اسنپ فعالیت خود را آغاز کرد، آنها هم به این فکر افتاده بودند با امکانات و نظمی که داشتند میتوانستند به راحتی، او را پشت سر بگذارند.

اما مساله دیگری که به آنها بر زبان میآورند آمریکایی بودن و نفوذی بودن آن است. به نظر میرسد بیش از آنکه بتوان برچسب آمریکایی بودن را به اسنپ زد، شایعاتی مبنی بر حضور یک شرکت آلمانی در بازار استارتاپ و پشت این نرمافزار در ابتدا و در ادامه تایید سرمایه گذاری ام تیان آفریقای جنوبی را شاهد بودهایم. در اختیار گرفتن این شرکتها، توسط اپراتور همراه اول «ایرانسل» که به نوعی همکار امتیان هم بوده است، این شائیه را تقویت میکند.

{{تاکسی اسنپ}} مدعی است طی ماههای آتی، هر ماه ۷۰ درصد رشد خواهد داشت و این مقدار رشد، چیز عادی ای نیست. به همین خاطر، میتوان این جمله را اینگونه تعبیر کرد که طی ماههای آتی، ماه به ماه از مشتریهای تاکسیهای قدیمیتر و سنتیتر کاسته خواهد شد. آیا به زودی شاهد اعتراض تعداد بیشتری از رانندههای آژانس، یا پیوستن تاکسیها و مسافرکشهای شخصی غیرمجاز هم خواهیم بود؟