سرگرمی

اگر درروز عشق تنها هستید اگر به بغل احتیاج دارید با یک پروازبه نیویرک بروید تا لوبوتینا شما را درآغوش بگیرد. لوبوتینا یک ستاره اینستاگرام است. این سگ ۸۲ هزار فالوئر اینستاگرامی دارد و هر روز در مسیر پیاده‌روی روزانه‌اش ۲ ساعت به بغل کردن عابران می‌پردازد.

26 بهمن
گالری تصاویر