فیلمی از نشست عوامل فیلم سینمایی قاتل اهلی با خبرنگاران منتشر شده که در آن، به نظر می‌رسد بیش از این‌که یک جلسه از «جشنواره» را شاهد باشیم، باید بگوییم یک غمواره است.

در این صحنه‌ها هر وقت بخواهیم از یکی به نفع دیگری انتقاد کنیم، مشخص می‌شود که طرف مقابل او هم دست کمی از دیگری ندارد.

نمی‌دانیم باید تاسف بخوریم از برخوردِ بد یک کارگردان، مسعود کیمیایی، با خبرنگار یا تاسف بخوریم از برخوردِ بدِ یک تهیه‌کننده با عوامل فیلم خود، یا در نهایت باز هم تاسف بخوریم از لحن یک منتقد-مجری سینمایی، با حضار در جلسه؟

این نشست را می‌توان به نام‌های گوناگونی صدا کرد. افول یک کارگردان، احتضار یک سینما، یا لمپنیسم، در فضای روشنفکری؟ نظر شما چیست؟ شاید هم «مرگِ مخاطب-خبرنگاران»ی که قرار است نقش وجدان را بازی کنند اما در حد «لایو اینستاگرام» و «خنده حضار» سقوط کرده‌اند.