هر روز صبح در {{تهران}}‌ عده زیادی، علیرغم مشکلات اقتصادی، زندگی را در فضایی شاد و گروهی آغاز می‌کنند. این تصویر این هفته از {{پارک نیاوران}} ، گرفته شده که در آن به صورت گروهی، زیر برف، مردم با هم مشغول ورزش و سرگرمی هستند.