سردار عباسعلی محمدیان در جمع خبرنگاران گفت: این شرکت با سوء استفاده از نام شرکت گلدن گرین فارکس که یک شرکت انگلیسی است و در زمینه تبادل سرمایه ارزی فعالیت می کند توانست پول هنگفتی را به جیب بزند .سردار محمدیان افزود: براساس تحقیقات اولیه تاکنون مشخص شده است که بیش از ۱۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند .

وی با اشاره به اینکه تاکنون صد شاکی به پلیس مراجعه کرده اند گفت : مطمئناً این کلاهبرداری بسیار گسترده تر است و چندین هزار نفر را در برگرفته است.

سردار محمدیان گفت: کف سرمایه گذاری در این شرکت باصطلاح تبادل سرمایه ارزی از ۵۰ میلیون تومان شروع و تا چندین میلیارد تومان گزارش شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که آیا امکان بازگرداندن سرمایه ها به مالباختگان فراهم می شود؟ گفت : بر اساس شواهد و قرائن و با توجه به اینکه کلاهبرداران این شرکت هرمی سرمایه ها را تبدیل و یا به انحای دیگر سرمایه گذاری کرده اند امکان بازگشت پول های کلاهبرداری شده ممکن نیست .
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تحقیقات پلیس درباره این کلاهبرداری گسترده که فعلاً شاکیانی در تهران و سه استان دیگر کشور دارد همچنان ادامه دارد و چنانچه مالباختگانی مورد سوء استفاده این شرکت هرمی قرار گرفته اند می توانند به پلیس آگاهی در تهران و شهرستان ها برای ارائه شکایت مراجعه کنند.