امروز صبح دویست خودروی کیا سراتو رونمایی شدند که ماشین پلیس‌های جدید تهران خواهند بود.
این‌خودروها بیشتر در بخش راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.