سبک زندگی

بسیاری بر این عقیده‌اند که مردها فقط با دیدن رو و موی زیبای زنان به سمت آن‌ها جذب شده و علاقه‌شان شکل می گیرد، اما آدم‌های زیادی هم معتقدند که: صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار.

19 بهمن
مطلب