سبک زندگیفرهنگی

تبلیغ زیبای «ایر.‌بی.‌اند.‌بی» در مسابقات «سوپرباول» آمریکا در مخالفت با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود مهاجران ۷ کشور از جمله ایران، به آمریکا. 

18 بهمن
ویدئو