سرگرمیهنری

پس از مدتی تعویق در فیلمبرداری سریال شهرزاد ۲، این پروژه دوباره فیلمبرداری اش را از سر می‌گیرد. 

سریال شهرزادشهرزاد ۲

23 دى
خبر