شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که نیکیتا یعنی چی و این نام چه معنایی دارد.

نیکیتا، نام زنان در ایران است. این نام زنانه ریشه کلمهایاش در فرهنگ نام زردشتی است اما ریشههایی روسی، ارمنی و انگلیسی هم برای آن یافت شده است. این کلمه به معنای بیهمتاست. نیکیتا، همچنین معنای زیبای تک، خوبِ یگانه و منحصر به فرد هم هست. تنهای تک، زیبای تک و یگانه هم برای آن در فرهنگ لغت به کار رفه است.

این نام سهبخشی، دارای ابجد ۴۹۱ است. پیش از این یک سریال مشهور ملودرام آمریکایی به این نام پخش شده است که نتیجه همکاری ویژن و برادران وارنر بوده است. این سریال مربوط به ۷ سال پیش با بازی مگی کیو پخش شده بود که نیکیتا و واژهاش را بر سر زبانها انداخت.

اما نیکیتا در ایران ۹۵، یکی از شرکتکنندگان مسابقه تلویزیون استیج است که از شبکه من و تو تحت عنوان استیج ۲ در حال پخش است. ماجرای نیکیتای استیج را به زودی بیشتر خواهیم شناخت.