غار اسرارآمیز لرستان آزمایش‌ها و مطالعات آرکئومتری (باستان‌سنجی) بر قطعاتی از آثار غار کلماکره نشان می‌دهد که این آثار منسوب به کلماکره هستند و تقلبی نیستند. این سخنرانی بخشی از نشست ناگفته‌های کلماکره است که در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. دیگر سخنرانی‌های این نشست را اینجا ببینید. […]