بهاره رهنما با برنامه آپاراتچی مصاحبه کرد و از زندگی جدید خود سخن گفته است. بهاره رهنما که به عنوان یک سلبریتی بیشفعال، همهجا حضور دارد، این بار در برنامه آپاراتچی شرکت کرد و در آن از زندگی خصوصی خود گفت.

فمینیست نیستم ولی…

بهاره رهنما در این ویدئو ابتدا درباره دنیا فنی زاده، عروسکگردان کلاه قرمزی سخن میگوید و از «ورود کردن به بحث» کار کردن هنری زنانی میگوید که وقتی در قید حیات، «خیلی سخت کار میکند با این همه حواشی بیخودی که پیرامون حضور یک زن در کار هنری ایجاد میشود.» کاش به او خسته نباشید بگویند. او سپس از خودش و مجری برنامه مثال میآورد و میگوید «من واقعا فمینیست نیستم ولی فکر میکنم حقوق خانمها بیشتر از آقایان تضییق میشود.»

بهاره رهنما میگوید پیرامون حضور یک زن حواشی بیهودهای اشاره میشود. آن زن در یک فشار بیشتر است. یک آقا میتواند درباره شایعه سکوت کند. اما مراقب باشیم. زنها روحیه لطیفتر و شکنندهتری دارند.

زنان یعنی کیا؟

خانمها در این ویدئو از طرف مجری، طبقه متوسط کمحجاب شهری تصور شدهاند. امیر پوریا میگوید که حتی وقتی رانندگی میکنند و دور میخواهند بزنند، شال آنها ممکن است بخواهد بیفتد و بشنوند که «برو خانه قرمهسبزیات را بپز.»

بهاره رهنما میگوید در این جور مواقع من شیشه را پایین میکشم و میگویم: باشه بگذارید این یک کار را شما بهتر از ما بلد باشید.

بهاره رهنما درباره افرادی که او را دوست دارند یا «انتقاد مودبانه» به او دارند میگوید به عنوان زنی که یک ربع قرن است دارم کار میکنم میگویم که باید آدم در محیط کار مثل کرگدن قوی باشد اما صورتی بودن را هم به عنوان خصلت زنانه حفظ کند. او از مهران مدیری نقل میکند که وقتی تو وارد لوکیشن میشوی، مردها میلرزند میگویند این آمد.

حالم از نسل جدید خراب است

او بخشی از رک بودنش را با خنده به «اراکی بودن» ربط میدهد. بهاره رهنما میگوید برایم خیلی مهم است که دل کسی را نشکنم. جزءعادت های من است که حتی در صحنه اگر آبدارچی گروه به او غر زدهام باید به بچهها بگویم صبر کنید، بروم بگویم اوکی بشود بعد برگردم ادامه بازی. او خودش را به «رقت قلب» منتسب میکند. اما میگوید سر کار جدیام و لی چون نسل جدی بیمسئولیت هستند حالم از آنها خراب است.

او میگوید ما به عنوان مدرس باید به نسل جدید بگوییم مسئولیت حالیمان بود. اگر الان در ۴۲ سالگی این موقعیت را دارد بهاره رهنما حاصل مسئولیتپذیری و پذیرش اشتباهاتمان است.

همه جا همین است، مگر در بیمارستان قصه عاشقانه نداریم؟

بهاره رهنما میگوید هرگز در فضای کاری من پیشنهادی که بخواهد به زور اعمال شود نبوده است. چه زمانی که دختر جوان بودهام و چه الان. این فضایی که درباره سینماگران و تئاتریها دارد باب میشود، فضای ناحقی است. نامههایی که نوشته میشود که اگر این کار را بکنیم یا نکنیم به عنوان بازیگر زن به من کار داده نمیشود. هیچ کدام از کارهای من به هیچ علتی یا فشار از بیرون نبوده است. اگر در خانوادهها سعی کنیم دختر را مستقل بار بیاوریم که کسی جرات نکند چیزی بگوید. در خیابان هم هست، من به عنوان وکیل، چون حقوق هم خواندهام. دوستان من، ممکن است بروند دادگستری کاری مشکلی هم پیش آمده باشد. بله. در کار بازیگری واقعا ۵۰ درصد شانس دخیل است. این که دم دریا آدم ماست میریزد میگوید اگر دوغ بشود چه میشود بله هست در کار ما. یک دختر میتواند با فضای سالم وارد کار بازیگری شود. این فکر را نکنید که اگر بچه شما میخواهد وارد کار بازیگری بشود خطر است. یک خطری به عنوان زن در همه شغلها وجود دارد. ممکن است همه جا به آدم پیشنهادهایی بشود در جهت استثمار آن زن برای کارهای دیگری. ولی در بانک، مدرسه و بیمارستان،چقدر قصه عاشقانه در بیمارستانها وجود دارد ولی جایی نوشته میشود؟

تشکر از مهدی یزدانی خرم

او برای ادیت و ویرایش کارهایش از مهدی یزدانی خرم، به عنوان کسی که داستانهایش را ویرایش کرده است تشکر میکند.

در بخش دیگری از مصاحبه، امیر پوریا میگوید که انگار خودت زنانی را که از یک زندگی عاطفی میآیند درک کردهای. بهاره رهنما میگوید که شاید در جامعه غربی زندگی فردی زندگی مهمتری به حساب میآید و قانون این اجازه را به آدمها میدهد و زنها هم افرادی هستند که از حقوق اجتماعی برابر با آقایان برخوردارند شاید تنوع داشته باشد ولی مال ماها خیلی شبیه هم هستند. من نمیتوانم بگویم که هرگز در زندگی چنین چیزی را تجربه نکردم. مثلا داستان ترک شدن. داستانِ من درباره عشقتراپی است. داستان ترک شدن داستانی است که فقط ایرانی نیست هر چه بزرگتر میشود آدمها بیشتر درگیرش میشوند. من شنونده خوبی هستنم و داستان عاشقانه برایم جذاب است. ۲۰ درصدی خودم هم تجربهاش کرده بودم.

اسپانسر دستمالکاغذی

من جزء افتخاراتم این است که آدمهایی از طیف شما که خیلی کار را دوست ندارند دیدهاند. این که شما و آقای فرمان آرا آمدید یا تئاتر دیگری را نام میبرد که عباس کیارستمی هم آمده و دیده است. او میگوید هر بار من به آن روند میرسیدم که آن متلاشی شدن، ما از نمایش کمدی شروع کردیم همه میخندیدند که باید مکث میکردیم. بعد از آن مدتی آن قدر صدای گریه آمد که میگفتند اسپانسر دستمالکاغذی پیدا کردهاید. یا پیمان (قاسمخانی)‌ آمد که صدای گریهاش شنیده میشد.

خواستگاری از بهاره رهنما

امیرپوریا بهاره رهنما را جسورترین زن دنیای هنری که درباره شرایط فیزیکیاش حرف زده مینامد و میگوید برای یک کتابی نوشته است که آن قدر خودش مهربان است سینمای ایران هم با او مهربانی میکند و همچنان نقشی را بازی میکند که به خواستگاری او میآیند.

اضافه وزن بهاره رهنما

او درباره برنامه دورهمی میگوید که در آن گفت این نقطه ضعف اوست و اضافه وزن را کاری نمیتواند بکند. اما در دورهمی آقای مدیری گفت تو برای این هم جواب پیدا میکنی. این جمله من را به فکر فرو برد که راهش چیست. من مدتها بود که درباره جراحی اسلیب تحقیق میکردم. ولی از آنجا که اراکی هستم و جنجگو، از آن روز به فکر فرو رفتم که خب گاهی اوقات آدم میخواهد یک حماقتی بکند که بگوید قهرمانم. من خیلی به خدا و تقدیر معتقدم. وقتی خدا یک مسیری را میگذارد در مسیر زندگی آدمها که روشی کشف شود که یک پزشکی بیاید و ده تا پزشک بررسی کنند شیوهای پیدا کنند که برای این بیماری اضافه وزن که بیماری جهان است، من مرتب در طول این سالها وزنم بالا پایین میشود از ۳۸۴۰ به ۴۶ میرسم و برمیگردم. کارگردانها که زنگ میزنند میگویند بیا دفتر. چون الان نمیدانم چه شکلی هستی. من به دکتر محمدرضا فرهمند که خیلی هم آرتیست بود تماس گرفتم. دخترش خیلی دوست داشت این جراحی را من بکنم. در یک روز در ذهنم میگردد، مثل داستان که یک روزه مینویسم تمام میشود، تصمیم گرفتم که باز چیزهای تقدیری هم به کمکم آمد. درد صفرا داشتم و سر سریال هم بودم که از پشت درد باید خانمهای صحنه من را ماساژ میدادند و داشتم اذیت میشدم. این سنگ کیسه صفرا تشخیص داده شد که در خانمهایی که بلوند هستند در ایران شایع است. من دیدم که بالاخره این ۴ تا سوراخ باید در بدنم ایجاد بشود. تصمیم گرفتم این کار را هم بکنم و دکترم هم گفت که خب آره این جراحی سادهای است. به خاطر ارادت ویژه به امام رضا ظهر رفتم مشهد حرف

هایم را زدم و برگشتم و عمل کردم. الان ۱۵ کیلو در یک ماه کم کردهام و احتمالا تا ۵۰ کیلو ادامه دارد. من خوشحال نبودم از شادی و بارها هم گفتهام اما این دلیل جذاب بودن یا نبودن یک آدم به خصوص یک زن نیست. مریل استریپ هم که آرتیست مورد علاقهام بود گفته که دخترانی که نگران ۳ و ۴ پوند اضافه شدن یا کم شدنشان هستند ببینند که چه چیزی میتوانند در زندگی شان بسازند که نگاهشان به آدم متفاوت شود و جذب کند. من در تمام این سالها سعی کردم شخصیتی درست کنم . اضافه وزن مثل یک بار اضافی است که آدم حمل میکند.

او تاکید میکند که بعضی با چاقی بازیگر شدهاند اما من این طور نبودهام و چون در ۱۰۱۵ سال اخیر برایم اتفاق افتاده بود ناراحت بودم. من ۴۲ سالم است و قرار است بهاره رهنمای دیگری برایم اتفاق بیفتد.

فضای مجازی یعنی نق زدن

او میگوید یکی از فحشهای اصلی من در اینستاگرام این بوده که چرا سفیر دیابتی ولی چاقی. من دو سه ادمین دارد صفحهام. همان آآدمها میآیند میگویند وای من که تورو چاق دوست داشتم. فضای مجازی آدمها را جوری درست کرده که فقط نق بزنند. هر چیزی که باشی میگویند آن یکی بهتر است.

نادر فتورهچی راست میگفت غرق در چربی هستی !

میگوید من آدم ریزنقشی هستم. آن آقایی که به من فحش داده بود بانمک گفته بود. غرق در چربی و کرمپودر. دیدمش گفتم من کرم پودر نمیزنم پوستم همین است ولی چربی را راست میگفت.

می گوید مردم در خیابان هم به او وقتی ماست خریده گفتهاند خب چرب رو برندار، ببین چقدری شدهای.

به الهام چرخنده بد نگویید، وارد زندگی مردهای زندار نشوید

از الهام چرخنده دفاع نمیکنم ممکن است با او مخالف باشم ولی از تمام هتک حرمتها به ایشان و خانوادهشان متاثرم. اگر یکیاز هنرمندان ما جهش فکری میکرد، این طور نمیشد. ادامه میدهد که عاشق امام حسینم با همین وضعیتی که میبینید. احساس میکنم آدمهایی که دوستم دارند به تاسی از من ممکن است بگویند که نذر کنند. به من میگویند که چون خودت این طوری هستی درباره الهام چرنده میگویی این طور. تغییر منش الهام چرخنده بیشتر عقیدتی و سیاسی بود. ولی چون ایشان خانم است در خیابان میآیند میزنند. اما اگر یک آرتیست مرد بود کسی جرات نمیکرد. میگفتند پشتش به جایی گرم است و اینها. چرا باید مادرش را فحش بدهید؟ یک خرده با خانمها مهربانتر باشید. ما زنها بیشتر از هم باید مراقبت کنیم. دختران جوان را خواهش میکنم وارد زندگی مرد زندار نشوید.

بهاره رهنما، بازیگر زن سینما و تئاتر ایران میگوید که در داستان تو دهنت رو میبندی یا من، دو دوست صمیمی هستند که یکی با همسر دیگری رابطه داشت که این یک داستان واقعی بود که چون آذرماهی هستم اعتماد کردند آمد برایم تعریف کرد.

ما زنها خیلی وقتها قاتل زندگی همیم. اگر آدم در زندگی یک مردی است که آن مرد زن دارد، من بحث شرعیات را نمیکنم بحث اخلاقیات را میکنم. اگر یک شاخه گل هم برای ما میخرد آن ۲۵۰ تومن میتواند صرف زندگی و خانوادهاش شود. بله به لحاظ شرعی و صدر اسلام آن قدر موقعیتها پیچیده است که نمیشود قضاوت کرد. ما معاملهای میخواستیم بکنیم در محضر که بودم به من گفت که شما باید با ۳ خانم صحبت کنید. خانمهای این آقا بود و به این خاطر میخواستم معامله را به هم بزنم. واقعا آدم جالبی بود و وقتی داستان زندگیاش را شنیدم دیدم چقدر آدم متحملی بوده است. گاهی این از زیاده خواهی است.

حرف آخر، لبِ کلام؟

بهاره رهنما خواست از مردم که کنجکاوی و اصرار بیش از حد نکنند. شاید هنرمند هم حجب و حیایی داشته باشد که نتواند راحت درباره اش حرف بزند. مطمئن باشید اگر هنرمند را درست انتخاب کردید زمانی که آن هنرمند باید درباره این موضوع حرف بزند، میزند. شاید زمان گفتن خیلی از حرفها یک زمان دیگری باشد.