به گزارش روزنامه دنیای خودرو، اولین محصولی که قرار است در شرکت مشترک فولکس واگن و ماموت به نام ماموت‌خودرو به تولید برسد، پولو خواهد بود. این مساله نشان‌دهنده این است که این غول خودروساز آلمانی از میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، ماموت را انتخاب کرده و فولکس نه به کرمان خواهد رفت و نه جاده […]