حمایت از حقوق حیوانات، اتفاق مبارکی ست. هم اخلاق عرفی و هم فقه اسلامی، هم اخلاق عمومی و هم وجدان بشری، همه آن را لازم و مبارک می‌دانند. اما این که چنین موضوعی، دستمایه استفاده تنها رسانه‌ای باشد، نه تنها پسندیده نیست که نوعی سوء استفاده و نگاه مد روزی به این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند.

از همین روی، برگزاری نمایشگاهی از حقوق حیوانات، که به صورتی کاملا فانتزی، در نمایشگاه‌های شمال شهری و لوکس، بخواهد از حیوانات خیابانی یا حضور آن‌ها در شهر دفاع کند، بیش از هر چیز منجر به جلوه دادن حضور این بی‌گناهان هم‌زیست ما، به عنوان موجوداتی تجملاتی می‌شود. کاری که اگرچه همواره به آن معتقد بوده‌ام، اما به حرمت هنر، در مقابل آن تا امروز موضع‌ نگرفته‌ام.

اما این‌که فردی با تجملاتی کردن حقوق حیوانات، همزمان بخواهد نگاه تجملاتی به انسان و طبقاتی به فقرا را تا حدی دنبال کند، که خواستار عقیم‌سازی انسان‌های دیگر بدون تمایل آن‌ها شود، زمینه‌ساز دوگانه خطرناکی‌است که به عنوان یک مدافع حقوق حیوان‌ها، به نظرم باید جلوی آن ایستاد. همزیستی انسان و حیوان، زمانی اتفاق می‌افتد که انسان با انسان هم به طور موازی همزیستی‌ای داشته باشد. پیشنهاد بزرگمهر حسین‌پور، نقاش و طراح مطبوعاتی، برای دادن فرمان ایست به ژن‌های کارتن‌خواب‌ها، بیش از هر قشری، نیازمند انتقاد از سوی حیوان‌دوستان هم هست. حیوان‌دوستانی که معتقدند انسان‌ها حرمت بسیار دارند، که به همین خاطر از حقوق همه با هم دفاع می‌کنند.

اگر بخواهیم تنها از حقوق حیوانات دفاع کنیم، اما به حقوق انسان‌ها، به واسطه فقر، تفاوت وضعیت یا نگرش، بی‌اعتنا باشیم، در حقیقت آن‌چه ساخته می‌شود دوگانه‌ای‌ست که از ما یک احمق حیوان‌دوستِ متنفر از انسان می‌سازد. پیشنهاد عقیم‌سازی گورخواب‌ها و کارتن‌خواب‌ها اگر هزار عیب دیگر هم داشته باشد، هزار و یکمین آن این است که برچسب بلاهت را برای حامیان حقوق حیوان‌ به یادگار می‌گذارد. اشتباهی که مسئولیت اخلاقی آن، با بزرگمهر حسین‌پور و سیما حق‌شناس، به واسطه پست‌های اینساگرامی‌شان است.

متن پیشنهاد عقیم‌سازی سیما حق‌شناس را بخوانید.
متن پیشنهاد فرمان ایست به نسل کارتن‌خواب‌ها توسط بزرگمهر حسین‌پور را بخوانید.