سیما حقشناس، که خبرگزاریها به عنوان همسر بزرگمهر حسینپور معرفیاش کردهاند در واکنش به قبرخوابی که از دیروز در صدر اخبار اجتماعی ایران است و از {{اصغر فرهادی}} تا رئیسجمهور {{حسن روحانی}} درباره آن اظهار نظر کردهاند نوشته که خواهان عقیمسازی این کارتنخوابهاست.

سیما حق شناس مینویسد نمیشه که اینا تولید مثل کنند و بعد دولت با سرمایه مردم تولیدات اینا رو سیر کنه… تنها راه حل واقعی کنترل کردن جمعیت کارتنخوابها و حاشیهنشینها، عقیم کردن اجباریه… گرچه مغزهایی که کار نمیکنه برای عقیمکردن سگ و گربه هم احساساتی میشن چون عادت دارد فقط به حقوق موجودی که یا توانایی درک حقوقشون رو نداره و یا شعورش رو نداره فکر کنند، اما نمیتونند به اون حقوق اون بچهای فکر کنند که تو این قبرها به دنیا میاد و حق داره تو این وضعیت متولد نشه…

سیما حق شناس همچنین نوشته که کامنتها را بسته. مینویسد زیر پستهای قبلی در همین مورد کامنت میذارد دایرکت میدن، واقعا اینا سالمن؟ من موافقم عاشقان کامنت هم عقیم شن، تا ژن عاشقان کامنت دادن منقرض بشه. این بستن کامنت رو تازه یاد گرفتم. چه کیفی میده.. سکوت و لایکای کسانی که حرف هم رو میفهمید.

درخواست پاک کردن صورت مساله به شیوه سیما حقشناس، راه حلی غیراخلاقی به نظر میرسد که با دید اجتماعی و طبقاتی از بالا روی فقرا پیشنهاد اعمال آن مطرح شده است. سیما حقشناس، همچنین علاوه بر اینها به عقیمکنندگان حیوانات مختلف هم تاخته است و مخالفان آن را «بیشعور» خطاب کرده است.

خبرگزاری فارس از او به عنوان همسر بزرگمهر حسینپور، کارتونیست نشریات نزدیک به اصلاحطلبان از جمله مهرنامه، تجربه و چلچراغ یاد میکند.