اکبر توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در آبان ماه سال جاری ۴۷۶۶ نفر در شهر تهران فوت کرده‌اند که از این تعداد ۲۷۷۱ نفر مرد، ۱۹۱۰ نفر زن و ۸۵ نفر نوزاد بوده‌اند. وی کمترین فوت شدگان را گروه سنی ۵ تا ۹ سال با ۱۵پسر، ۷ دختر و ۲ نوزاد بیان کرد که […]