به گزارش ایسنا، محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در مورد وضعیت مگس‌های سفید با بیان این که به راحتی می‌توان رشد مگس‌های سفید را کنترل کرد، گفت: نگاهی گذرا به بیولوژیک و شیوه زندگی این آفت نشان می‌دهد که مبارزه با مگس‌های سفید با سم‌پاشی به موقع بسیار آسان خواهد بود. […]