سبک زندگی

این‌که شما چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید می‌تواند چیزهایی درباره شما به دیگران بگوید.

در نتیجه‌گیری‌هایی که روانشناسان از بررسی رفتار افراد در شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند موارد زیر نشان داده شده است:

28 آذر
مطلب