هم {{شبکه من و تو}} و هم {{شبکه جم}}، به کتاب روی آورده‌اند تا با برنامه‌هایی این چنینی، مخاطب را نسبت به خود مطمئن‌تر کنند و اعتماد آن‌ها را بیشتر جلب کنند. از این نظر، شبکه جم به خاطر اتهاماتی که درباره سرگرمی بودن می‌خورد و شبکه من و تو به خاطر متهم بودن به سیاسی‌کاری، هر دو نیازمند اعتبار قشر «فرهنگی»تر جامعه هستند. شبکه من و تو در یک برنامه به نام کلوپ کتاب، هر هفته سعی می‌کند از مشتریان بپرسد چه کتابی خوانده‌اند و از شبکه‌های اجتماعی استفاده کند تا بخشی از قشر کتابخوان را به خود جلب کند، از طرف دیگر شبکه جم برنامه‌ای تدارک دیده به نام #درگذرکتاب که بر اساس آن، می‌خواهد به شیوه‌های درست مطالعه، کتاب‌های مخصوص سنین مختلف و نویسندگان و دلایل کتاب‌خوانی بپردازد.

به نظر شما شدني ست؟ برايمان بنويسيد.