سبک زندگی

زندگی مدرن هر روز به شکل جدیدی سلامتی را از انسان‌ها دورتر می کند.

هر روز انواع بیماری‌های جدیدی که در پی تغذیه نامناسب و سبک‌ زندگی اشتباه ما به وجود می‌آیند در میان جوامع بشری شایع می‌شوند.

11 دى
مطلب