اداره کل هواشناسی استان تهران برای امروز سی ام آذر ماه بارش برف و باران را در شهر تهران پیش بینی و  روز چهارشنبه را نیز کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی کرده است. دراین گزارش، کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب  (۲- و […]