بزرگمهر حسین‌پور، کاریکاتوریست‌ سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان که با چلچراغ به شهرت رسید و این روزها برای نشریات تیم هم‌میهن (محمد قوچانی) طرح می‌زند، در پی یادداشتی که همسرش سیما حق‌شناس، در اینستاگرام نوشت و خواستار عقیم کردن کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها شده است، به دفاع از او برآمده و نوشته است که عقیم‌سازی این کارتن‌خواب‌ها و آشفتگان بی‌جا و مکان، از تولید کارتن‌خواب‌های آینده جلوگیری می‌کند. او با فرض دانستن تلویحی «ارثی» بودن کارتن‌خوابی، خواستان مقطوع‌النسل کردن آن‌هاست و نام این مقطوع‌النسل کردن و عقیم‌سازی را «فرمان ایست» گذاشته است.

متن کامل یادداشت او را علیرغم تاسف از بازنشر، با هم می‌خوانیم:

به جاي احساسات خرج كردن هايي كه راه را به ناكجا مي كشاند، به جاي حرف هاي سطحي و بدون دانش… بايد فكري بكر كرد. بايد در اين روزگار تلخ، سنگيني تحمل ناپذير هستي را از كول و دوش بچه هايي كه سرگردان، ضعيف… مريض و با كوله باري از بيمارى و درد وارد اين جهان مي شوند برداشت. بايد با توضيح ماجرا و محبت و آگاه سازي از سرنوشت بچه هايشان، عقيم سازي اين كارتن خواب ها و آشفتگان بي جا و مكان از توليد كارتن خواب هاي آينده جلو گيري كرد. بايد به اين انسان هايي كه اينسان ، بدبخت… بي چاره و سرگردان در حال توليد مثل هستند… فرمان ايست داد.

*طبيعتا اين به اين معناي اين نيست كه نبايد به اين افراد بي چاره كمك كرد. اين دردمندان سال هاست كه در زير پل ها، جوب ها و پارك ها سرگردانند. و اين روزها فقط به خاطر تصوير قبر خوابي شان مورد توجه خبري قرار گرفته اند. و اگر همچنان در جوب و زير پل ها خوابيده بودند هنوز كسي ازشان خبري نمي گرفت. خدا را شكر كه اينچنين شد و به اين واسطه ديده شدند تا شايد اتفاقي براي خودشان و نسل بعديشان بيافتد
*كسانی كه عربده كشان كمك به كارتن خواب ها هستند تا الان كجا بودند؟ اين بيچارگان اگر در قبر نخوابيده بودند هنوز ناديده بودند! الان هم فكر كرديد چه مي شود؟ از قبرستان بيرونشان مي كنند. كارشناسان فحاشي به راه شما نخواهم رفت