تهران شهر شلوغی که درآن نفس می‌کشیم کار می‌کنیم و زندگی می‌کنیم. شهری که آدم‌هایش با ۲۲ منطقه از هم جدا شده‌اند. جنوب شهری‌ها و شمال شهری‌ها. آن‌ها که غرب تهران می‌نشینند و آن‌ها که شرق‌تر هستند. اکباتانی‌ها و پونکی‌ها. آریاشهری‌ها و سعادت‌آبادی‌ها. بالا شهر را که هیچ، منطقه ۱ را که کلا انگار از […]