ستاندار تهران با مقایسه وضعیت تهران قدیم با تهران امروز گفت: مسیر ورودی هوا از غرب تهران که کریدورهای هوای پایتخت است با بلند مرتبه‌سازی بسته شده است. به گزارش ایسنا، سید حسین هاشمی در جشنواره سومین «جایزه تهران» در اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان تهران سخن می‌گفت؛ ادامه داد: یک روز که […]