سبک زندگیفرهنگی

در حالی که برخی از صفحههای تلگرامی تبلیغ میکنند تا یلدای امسال را بدون گوشی بگذرانید، برخی دیگر هم با نوشتن اپلیکیشنهای مخصوص شب یلدا میخواهند این

30 آذر
مطلب