امیر تتلو بعد از گذشت ماهها از برنامه {{دید در شب}}، این بار در برنامه جعبه سیاه حضور یافت که با اجرای {{اردشیر احمدی}} در سایت آپارات پخش میشود.

در ابتدای این گفتگو، بخشهایی از مصاحبهای قدیمی در دبی در برنامه ویدئیی ذرهبین پخش شد. امیر تتلو در این مصاحبه اول میگوید تو نباید من را در چالش سخت قرار دهی چون اول که خواستی بیام در برنامه، سوالی درباره برنامه نکردم. چون ما رفیق هستیم ولی اگر یک آدم غریبه زنگ میزد من هزار درخواست داشتم.

زندان رفتن تتلو

امیرتتلو درباره زندان رفتنش میگوید جای شما خالی نبود. میگوید زندان برای آدمهای بد جای بدی است ولی برای آدمهایی که بد نیستند جای بدی نیست. شما وقتی میروی در زندان پرخاشگری میکنی اتفاقهای بدی پیش میآید ولی وقتی نه این طور نیستی و انرژی مثبت میدهی، حالت یک کمپ پیدا میکند.

تتلو میگوید در ۶۳ روزی که زندان بودم به خیلی چیزها فلاشبک زدم. خیلی اشتباهاتم را فهمیدم. خیلی کارهایی که باید در آینده انجام بدهم را با تمرکز بیشتری به آن نگاه کردم. فهمیدم که از یک سری مسائل دور شدم باید به آنها برگردم و به یک سری مسائل زیاد نزدیک شدهام باید از آنها دور شوم.

تتلو میگوید زندان رفتن من یکهویی شد. من هرچی به آن فکر میکنم میبینم چیزی جز خواست خدا در آن نبوده است. یک قاضی محترمی برای من یک احضاریه فرستاد. مادرم این را دید و هراسان به من زنگ زد و گفت چی شده؟ بعد ایشان از من شکایت کردند و من از ایشان عذرخواهی کردم. میگوید اتهامش را علتش را هنوز نمیداند. تشویق جوانان به فساد. اگر سالها پیش بود آدم یک شکی به خودش داشت اما الان تو شاهدی من هیچ شکی به خودم ندارم. صبح که پا میشم ورزشم را میکنم. همیشه هم اینستا، یک کاری کرده ام که کسی به من شک نکند. من هدفی دارم که معلوم است. موفقیت ایران است و چیز خاصی نیست. منتها این وسط یک سریها هستند که نمیدانم ایرانی نیستند یا هر دلیلی دوست ندارند این اتفاق بیفتد و آن هم رفتن امیرتتلو در ورزش و در کنسرت است. چرا نباید امیر تتلو بتواند برود؟ تتلو از قدیم یک سری عکس داشته، مگر سوشا مکانی نداشت ؟ خودش خواسته که برود جای دیگری هم بازی کند ولی بعد از آن عکسها آمد در پرسپولیس بازی کرد.

اینستاگرام امیر تتلو

او در پاسخ به اردشیر احمدی میگوید همه زندگی من رو است و در اینستا است. اما اعتراف میکند که آدم دچار اشتباه میشود و او هم اشتباه کرده و از کوره در رفته است.

امیرتتلو از استاد رائفی پور نقل قول میکند که «… هی به زور به زور کاری کن بروند آن ور، کدام یک از هنرمندان برای هستهای پا پیش گذاشتند؟همانها که قر و فرشان خبرش همه عالم را گرفته است. کدام پا پیش گذاشتند؟ کدامیک از هنرمندانتون امروز برای سوریه نوشتند؟ فیلم گرفتند؟ آن وقت آنهایی که زحمت میکشند را آن قدر فحش بدهید. فحش بدهید تا چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. برگرده و پنجه بیندازد در صورتش.»

این خواننده زیرزمینی میگوید که شوک شدم چیزهایی گفتم و چیزهایی به آن اضافه کردند و دست دوست عزیزمان دادند و ایشان شکایت کردند و الان هم ایشان رضایت دادهاند و مشکل شکایت ایشان نیست یک چیز دیگه است که نمیدانم چی است. حالا ما درباره آن تحقیق که میکنیم و از هر کس میپرسم این مشکل چرا پیش افتاد؟ خیلیها میگویند چون تو هوادار زیاد داری. چه معنی دارد ما هر کس که هوادار زیاد دارد را باید تحت نظر بگیریم که یک وقت سیاسی نشود؟ اصلا سیاسی بشود. یک خواننده با یک مشت جوانی که هوادارش هستند چه غلطی میتوانند بکنند؟ دوما اگر یک خواننده بخواهد این طور باشد سیاسی باشد ضد ایران باشد،  از ایران میرود.

من زندان رفتهام از ایران نرفتهام یارو یک شلاق میخورد ۳۰ تا عکس میخورد پناهنده میشود. اگر این جور بود من سالها پیش میرفتم. نه؟ همین الان میرفتم. رفتن که کاری ندارد که لباس گوسفند میپوشی میری دیگه.

اردشیر احمدی از او میپرسد اگر به گذشته برگردیم چه درسی گرفتی؟ میشنود که تحملش بالاتر رفته است و نباید عصبانی میشد. اردشیر احمدی میگوید تو دیشب با آهنگسازت دعوا شد. امیرتتلو میگوید که من یاد گرفتم که سیاست عصبانیشدن داشته باشم. من در خود زندان که بودم دعوایم شد با یک نفر، با چند نفٰر، با یک نفر سر چی دعوایم شد؟ در حمام بودم داشتم دوش میگرفتم. لباس تمیزها بیرون بود و لباس کثیفها را شسته بودم. این آمد زد به در گفت کیه این تو؟ لباسهای من افتاد و نجس شد. من همان لباس که شسته بودم را پوشیدم آمدم بیرون، دو تا من گفتم دو تا اون گفت و درگیری هم بالا گرفت. وکیل بند جفتمان را کشید کنار پرسید آقای مقصودلو شما به ایشان فحش دادی؟ گفتم بله چون ایشان میتوانست محترمانهتر بگوید و در بزند. او انکار کرد کثیف کردن لباس را. سوال را دوباره از من پرسید گفت شما به او فحش دادی؟ گفتم نه. خب آدم یاد میگیرد که بعضی جاها باید دروغ گفت. یک سری جاها باید ریا کرد. من الان که رفتم بیرون و آمدم به این نتیجه رسیدم و کارهای مثبت. اردشیر احمدی میگوید اینها که مثبت نیست.

امیرحسین مقصودلو میگوید که اینستاگرامش بیشتر به ضرر او بوده است ولی بازهم انجام میدهم و بازهم انجام خواهم داد. اردشیر احمدی میگوید تو به خاطر هر نظری که بدهی ریزش مخاطب داشتهای. تتلو میگوید یارو موبایلش را میگذارد در جیبش وقتی زنگ میخورد سی رنگ عوض میکند. الان موبایل من روی میز است و سایلنت کردهام. روی Airplane Mode است. اضافه میکند قطعا به ضرر من است چون هم وقتم را میگیرد و هم اینکه دیدم یک سری چیزها را من نگویم کسی نمیگوید و من دوست دارم برای هوادارهایم بگم. من ۲ سال پیش پست میگذاشتم درباره حمایت از حیوانات، همه میگفتند چرا این قدر عکس جک و جانور میگذاری. الان نصف بازیگران ما حامی حیوانات و محیط زیستند. من خودم را در معرض فحش دادن حتی قرار میدهم اردشیر که بدانند اگر این کار را بکنی فحش میخوری. من خودم را فدا کردم چون باید یک سری مسائل ما درست بشود. چون اگر قرار نیست درست بشود من هم بروم آمریکا پی عشق و حال و مستبازیم و بعد از یک مدتی سرم را بگذارم بمیرم. پس هنرمند چه مسئولیتی دارد ؟ اینکه خداوند من را از یک جای فقیرنشین داغون گذاشت جایی که توی دید هستم چه مسسولیتی دارم؟ این که ۲۴ ساعتم را نشان مردم بدهم. اینکه چقدر چطور شد این طور شد. من اصلا فکر شده پست نمیگذارم. برای این میگذارم که هوادار، بداند که از صبح که بلند شد تا شب شد چی شد که این آدمه شد امیر تتلو. آقا هر کس که ورزش نکند با ما نیست. این وسط دعوا بحث نیست بحث این است که چرا دعوا شده.

اردشیر احمدی به او میگوید که این باعث میشود تو دعواهایش را به خاطر قدرتت عملی کنی. تتلو میگوید یک نفر آمده به من گیر داده، هوادارانم توضیح خواستهاند. من آدمی هستم که توضیح میدهم. میگویم طلا که پاک است چه منتش به خاک است. رو بازی کن که بعدا مجبور نشوی توضیح بدهی. از من میپرسند چطوری شد که این طوری شد؟ من هم میگویم این طوری شد که این طوری شد. من واقعیت را نوشتم. این بار سفت گرفتم ماکت کار را دادم بیرون. که مسعود بداند برنامههایم به هم میریزد. شما زحمت کشیدی ولی این قدر هم حساسیت بیجا نیاز نیست. بده بره. میروند فحش خواهرمادر میدهند دیگر مسئولش من نیستم. مسعود جهانی رفیق فابریک من است. بقیه کارهایم هم همین طور است. یا آنیکی فوتبالیسته. سر یک چیز دیگری خواستهاند کمیته اخلاق. میگویند به خاطر تتلو است. پست نمیدهی. مردم به من فحش میدهند. مردم میفهمند چه آدم پستی هستی، میآیند فحش میدهند. من مسئول هستم؟ آن آدم میتواند بیاد توضیح بدهد برای چه چیزی خواستهاند. گیر میدهی به امیر تتلو. من خودم همه چیز را توضیح میدم و هر مشکلی بوده این و اون برایم ایجاد کردهاند من فقط برایش توضیح دادهام. ۳۰ تا دیگه مثال بزنی دعواها رو باز هم همین است.

امیر تتلو در پاسخ به اینکه سوء استفاده هم میکنی از اینستاگرام و فالوورهات برای اذیت کردن کسی میگوید نه والله. من انقدر از همه چیز سوء استفاده کردم و تاوانش را دیدهام میفهمم که، اوایل بله، ولی الان میفهمم که آه مردم میگیرد و تاثیر آن روی شعرهایم، زندگیام خواهد بود.

اردشیر احمدی میگوید دوستانش، خانوادهاش معتقدند که اگر اینستاگرام نداشتی وضع شخصی، مالی و همه چیز زندگیاش بهتر بود. آیا این ارزش دارد؟ امیر تتلو میگوید به خاطر هوادارانم ارزش دارد. چون همانها هستند که من هرچیزی را دارم.

تتلو در پاسخ به این سوال که چرا وقتی درباره خانمها موضع میگیری؟ خب موضع رو نگیری و کسی دیگر بکند هوادارانت بیشتر میشوند میگوید آن وقت باید بروم آمریکا بشوم شبیه به کسی که…

تتلو میگوید به تحصیلات اعتقاد ندار. میگوید من بخواهم دکتر بشوم باید هرکاری بکنم که دکتر بشوم. مثل الان که برای فوتبالیست شدن باید نفسم را درست کنم. مثلا اگر کسی هدفش خوانندگی است بیخود درس میخواند. باید برود مدرسه خوانندگی. من به شخصه از علوم و تاریخ و جغرافیام چیزی یادم نیست. اگر قرار بود به جای آنها پیانو و گیتار و اینها یاد بگیرم، خواندن نوشتن را بله ولی چیزهای دیگر.

منبع درآمد امیر تتلو

بیشترین سوالی که از امیرتتلو میشود چیست؟ میگوید فصلی است. الان بیشترین سوال درباره زندان است. بحث بعدی منبع درآمد است که از او میپرسند. میگوید برای کارهایی که انجام میدهم اسپانسر داریم. بیشتر کارها را خودم انجام میدهم. دوستانم انجام میدهند و به لحاظ موزیکی الان هزینهای نمیکنیم. برای هر ویدئویی اسپانسر میگیریم. باشگاه که میروم که باشگاه دوستانم میروم. گیاهخوار هم که شدهام. بیشتر مبادله کالا به کالا دارم با پول کاری ندارم. وقتی میخواهم گوشی بگیرم تبلیغ گوشیفروشه رو میکنم یا شعر مینویسم برایش یه کاری میکنیم. او درباره اینکه همیشه ده دوازده نفر مهمان دارد میگوید خدا میرساند. وقتی لنگ کار میشوم میرسد. او درباره موجودی الان حسابش گفت ۲۳ میلیون تومان دارم. این که تمام بشود میبینم که الان من صفر شدم، یک حرکتی میزنم. یا یک شعر میفروشم. آن سری صفر شدم ماشینم را فروختم. از وقتی که فهمیدم روزی دست خداست و ما هر چقدر که بدویم، باید تلاش کنیم ولی این که چی بخوری و بهت برسه دست خداست. خیلیها هستند زیاد میدوند و روزیشان کم است، بعضی هستند که کم میدوند ولی روزیش زیاد است.

او به خاطر گرما در این مصاحبه کلافه است. میگویند به خاطر نقش و نگارهای روی تن تو این را پوشیدهای. میپرسد نقش و نگار روی بدن اشکان دژاگه هم هست دیگر. فقط مال ما خار داره گلهامون ؟

هدف تتلو از فوتبال

او میگوید قصد دارد هم به تیم ملی برود و هم جام جهانی را با تیم ملی بگیرد. درباره رفاقت با فوتبالیستها میگوید الان خود را همتراز آنها نمیبیند ولی باید بشود و بهتر هم باید بشود. او میگوید مطمئن مطمئن است که موفق میشود.

خداحافظی امیرتتلو

او میگوید قدیم بیشتر خداحافظی میکرد. او میگوید همان طور که مهربانترین مردم دنیا ایرانی هستند بیرحمترین هم ایرانی هستند. هر کس جای من بود ۳۰ دفعه خودکشی کرده بود چه برسد به خداحافظی. اگر مایکل جکسون ایرانی بود یا فرار میکرد و پناهنده میشد یا خودکشی میکرد یا معتاد میکرد یا میرفت تیمارستان.

او میگوید خداحافظی حرکت ضعیفی نیست. او درباره این که آیا این از ضعف میآید یا نه میگوید چرا از ضعف میآید. ولی یک کارهایی میکنند مردم که هرچقدر هم قوی باشی سر آن خداحافظی دومی، مردمان بیعشق، خداحافظی آخر، سر مرتضی پاشایی خدا بیامرزدش. ۳۰ پنج شنبه دعا کردیم وظیفهمان هم هست. انشالله خدا به بازماندگانش صبر بدهد ولی به من چه ربطی دارد؟

سپس زیر آواز میزند: موزیکامو میشنون فحش میدن، …. 

او از بهنوش بختیاری هم گلایه میکند میگوید من به یک نفر تیکه انداختم ایشان به خودش گرفت. جای یگفتم درست نیست فالوور بخرند. ایشان خواهر بنده هستند و الان هم دوباره عذرخواهی میکنم. به خودشان گرفتند. یکهو برگشتند گفتند ما بختیاریها، ایل بختیاری افتاد به جان ما. آقا من چیکار به ایل بختیاری دارم من فالوور را گفتم. یک کلمه گفتم با یکی دیگر بودم، ایل بختیاری چه کار به من دارد؟ من نوکر ایل بختیاری هم هستم ۱۰۰ دفعه گفتهام همهجای ایران سرای ماست. من عاشق لهجه ترکیام. یکی از چیزاییت که دوست دارم این است که در کانادا درس خواندهای ولی لهجهت اصفهانیه. مثلا با یک پرسپولیسی دعوام شده ۱۰۰ هزار نفر میآیند به من فحش میدهند. تعصب چرا کورمان میکند؟ این همه فحش به ما دادند هیچکس نیامد بگوید ببخشید، بیا این کنسرت را بده. فوتبالت را بکن طرفدار هم داری، خرت به چند من. یک جا دعوای لفظی پیش آمد صد بار هم عذرخواهی کردیم حالا زیر ۱۰ سال حکم حبس و ۷۴ ضربه شلاق. چرا؟ این تاوان من است یک جایی اشتباه کردم نمیتوانم بگویم این تقصیر کیست. خدا خواسته که حالا من زیر این حکم باشم. هیچی نمیگویم فقط تسلیم. خدا چرا خواسته؟ من باید بیایم خودم را درست کنم که خدا خودش بفهمد که من تنبیه شدم و اصلاح شدم، خدا هم خودش به موقعش این را درست میکند یا دندم نرم باید بروم بکشم.

گیاهخواری و عرفان امیر تتلو

او در جواب به اینکه به مسائل عرفانی فکر میکند میگوید هر کس دیگری هم مثل من از زیر خط فقر بیاید بشود امیر تتلو، به همهچیز عرفانی نگاه میکند. وقتی خدا بخواهند غیرممکن ممکن میشود. پس اگر تو کاری کنی که خدا بخواهد، غیر ممکن را ممکن میکنی. من باید بیایم همه کارهایم را درست بکنم. نماز اول وقت بخوانم. تازه خدا بگوید گوشت حلال است من میگویم نه آن هم آفریده تو است، من احساس مادر فرزندی را تویش دیدهام. نمیخورم که یک وقت مادره ناراحت نشود. او درباره این که دلش برای کباب کوبیده تنگ شده میگوید اوایلش چرا اما الان این و همبرگر و شیشلیک را من گوسفند مرده میبینم. باقلاپلو و گوسفند مرده.

امیرتتلو در زندان چه میخورده است؟

او میگوید در زندان با گیاهخواری غذا خوردن سخت بود ولی آنها دیگر شاهدند و من همش کدو میخوردم یا برنج و ماست میخوردم یا تخممرغ میخوردم و یک عدهآی هم میگویند چرا گیاهخوار تخم مرغ میخورد؟ اگر قرار بود همه تخممرغها جوجه بشوند که دنیا را جوجه بر میداشت. یک سری از تخممرغها وظیفه آن مرغ است. هر موجودی در دنیا یک وظیفه دارد. وظیفه گاو شخمزدن است، وظیفه مرغ تخمگذاشتن است. او درباره این که اگر گاوها را نمیخوردیم دنیا پر از گاو و گوسفند نمیشد؟ تتلو میگوید که گاو در واقع یک میهمان و دوست است برای ما که بیاوریم در مزرعهمان در گذشته از او نگهداری کنیم به او عشق بورزیم و محبت کنیم، در قبال آن به ما شیر بدهد و زمینهای ما را شخم بزند. نگفته که هزار تا هورمون بزنید این ۴۰ تا بزاد بعد بیاورید اینها را گردن بزنید بگذارید در قفس که. حالا اگر زمانی به فنا رسیدی، خشکسالی رسید، مزرعه رفت و بچهات را باید میخوردی،میتوانی گاو را بکشی و بخوری. چیزی که من فهمیدم از قرآن به شخصه خواندم این است که ما میتوانیم حیوانات را بکشیم و بخوریم ولی اگر مجبور بشویم.

عکس معروف امیرتتلو

امیرتتلو درباره این عکس میگوید که من در هر حالتی باشم یکی بیاید عکس بگیرد با من، سعی میکنم عکس را بگیرم. چرا؟ چون آن آدم یک بار من را دیده ولی صدها هزار بار درباره آن یک باری که من را دیده مینشیند حرف میزند با همه. اگر هم عکس داشته باشد که دربارهش با همه حرف میزند که امیرتتلو آدم خوبی بود یا امیر تتلو آدم بدی بود. آن لحظه اصلا فکر نمیکنم ولی خب این عکسه میماند و من بعد درباره ش فکر میکنم. گرفتم فکر هم نکردم رفت. ولی بعد که رفت فکر کردم که آن کسی که با من عکس گرفت فکر نکرد در بدترین حالت زندگی هستم؟ نگفت من آبرو دارم و شاید اصلا نمیخواهم این را به کسی بگویم. تمام این چیزها برایش مهم نبود اما فقط برایش مهم بود که با امیرتتلو عکس داشته باشد. چرا من میگویم مردم با عشقند ولی نامهربانند؟ حاضرند بمیری ولی با تو عکس داشته باشند. کما اینکه با مرده هم عکس میگیرند. این را من خودم هم مقصرم. رفتم باشگاه عکس گرفتم که هوادارهام بدونن رفتم باشگاه خالی نمیبندم براتون. حتی نماز خوندم عکس گرفتم گذاشتم که بگویم این هم عکسش. منی که تا اینجا رفتم برای نماز لابد موقع نماز به یادت بودهام.

نماز خواندن تتلو

میگوید من در زندان نماز میخواندم به من میگفتند که حالا نشستهای اینجا نمازخوان شدهای که آزاد بشوی؟ چی میگویی؟ من الان اصلا دلم گرفته دوست دارم نماز بخوانم. عوض اینکه تو بیایی، فرض کنی ریا هم میکنم بیایی تشویقم کنی این کار را میکنی که بدتر خجالتزده کنی پس تو گناهت بیشتر است. او میگوید عکساز نمازخواندن گذاشته که فقط تتو کردن را نبین.

میگوید تویی که دختر ۱۷ ساله هستی برای چه باشگاه میروی این طوری عکس میگیری میگذاری؟ من دلم نمیخواهد، کارم را دارم انجام میدهم. قضیه دل خواستن نیست. من دلم برای آن دختره میسوزه. حرف میزنم برای اینکه آدم دختره بفهمه بعد مردم به من میگویند چاپلوس. بابا من چیزی که به خواهر خودم میگویم به او هم میگویم. دلیلش این است که من برای هوادارانم میگذارم تو برای کی؟ تو برای لایک جمع کردن میگذاری. آنها هم برای لذت خودشان میگویند وای چه قشنگ شد آن ورت را هم بنداز بیرون. بعد که این عکسها برای تو مشکل ایجاد کند هیچکدام از اینها که لایک کردهاند نمیآیند بگویند خرت به چند من.

منتقدان تتلو

اردشیر احمدی درباره انتقادات از تتلو میگوید و خودش را هم یک منتقد قدیمی میداند ولی میگوید اگر مردم از نزدیک بشناسند و زندگی کنند با تو اوضاع خیلی فرق میکند. تتلو میگوید اگر پسفردا تو با کسی مصاحبه کردی وقت به اندازه من به او ندادی یا به چالش کشیدیش این طبیعی است چون ما با هم رفیقیم. میگوید من اگر بفهمم کسی دشمنم است از او دور میشوم. از این سیاستها ندارم که دوست دشمنم باشم.

خوشقولی امیرتتلو

اردشیر احمدی در برنامه جعبه سیاه میگوید امتیاز او خوشقولی است. اگر کاری را بگوید انجام میدهم خوش قول است.

حرف آخر امیر تتلو

تتلو میگوید ما از این حکمی که به ما داده شده است اعتراض کردهایم. رفته تجدید نظر. من از این برنامه استفاده میکنم که از قاضی تجدید نظر و رئیس قوه قضاییه درخواست میکنم که اگر اشتباهی مرتکب شدهام و خطایی سر زده من را ببخشند و از سر تقصیرات ما بگذرند تا به لیگ برتر برسیم و بتوانیم کمک کنیم. نه تنها از قاضی و شاکیهایم که از همه مردم و هر ایرانی در هر جای دنیا هست و دل چرکی از من دارد عذرخواهی میکنم. همیشه خواستهام انرژی مثبت باشم. اگر جایی انرژی منفی بودهام عذر میخواهم و جبران میکنم.