نتایج پیش‌بینی آلودگی هوای تهران بیانگر افزایش غلظت ذرات معلق در روز جاری (پنجشنبه دوم دی‌ماه) نسبت به روز گذشته و برقراری شرایط نامطلوب کیفی هوا است و انتظار می‌رود این شرایط تا روز جمعه همچنان تداوم داشته باشد. به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج پیش‌بینی پارامترهای هوا‌شناسی برای شهر تهران، با برقراری شرایط جوی […]