کتاب‌خانه ای برای خواب. بعضی از مردم کتاب دوست دارند و بعضی از آنها با کتاب به خواب میروند. کتاب و تختخواب یک هتل با ظاهر کتابفروشی در کیوتو ژاپن است. این هتلکتابفروشی دومین در نوع خودش است و پس از هتلی با این تم که در توکیو پایتخت ژاپن ساخته شد و چند ماه پیش شروع به کار کرد حالا قرار است در ماه آینده کارش را شروع کند.

در این هتل هم مانند نمونه قبلیاش مسافران در فضاهایی محصور شده با قفسههای کتاب میخوابند. هتل ۵هزار جلد کتاب دارد و مجموعه بسیار بزرگی از کتابهایی به زبان ژاپنی و انگلیسی است.

قیمتهای این هتل هم برای مسافران از هر شب ۳۹ دلار آغاز میشود.

 

bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-6

bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-2 bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-3 bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-5 bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-9 bookstore-hostel-book-and-bed-tokyo-kyoto-11