تلویزیون آر تی ال، نظرسنجیای برگزار کرده که مطابق با آن، یک چهره ایرانیتبار رتبه اول را گرفته است. رتبه اول در کسب اعتماد از مخاطبان تلویزیون به {{نینا مقدم}} رسیده است.

او ۳۶ ساله است و متولد اسپانیا، شهر مادرید است. اما نینا پس از آن به کلن در آلمان رفته و آنجا بالیده است. او در حقیقت یک آلمانی ایرانی تبار است و میگوید که اسپانیایی نیست.

نینا مقدم، درباره اسپانیا گفته که « در حالی که پدر و مادرم در تعطیلات در مادرید، بسر میبردند سریعتر از زمان طبیعی، یعنی در ۷ ماهگی بارداری مادرم در بیمارستانی در همان شهر مرا بهدنیا آورد

نینا، ۵ زبان از جمله زبان چینی را میداند و کارشناسی اش را در زبان چینی گرفته است. مدتی خوانندگی کرده و پس از آنکه به مجریگری علاقمند شد، به شبکهای متعلق به آرتیال به نام توگو رفت و مدتی را هم به عنوان داور مسابقات استعدادیابی این شبکههای آلمانی کار کرده است.