{{امیر تتلو}} از روزنامه‌ها و رسانه‌ها خواسته اگر واقع دلسوز هستند، این متن را به جای حواشی بی‌پایه و اساس منتشر کنند.

درسته كه هنوز براى كشورم در هيچ زمينه اى #قهرمان نشدم وبه دليل كمبود امكانات و تنها بودن نتونستم اونطور كه ميخواستم جلو مردم كشور رو سفيد باشم امّا قسم به لفظ جلاله ى ا٠٠٠ هيچوقت هيچ احدى رو هم به فساد و فحشا تشويق نكردم و هميشه فقط داشتم كار ميكردم و به موفقيت خودم و دوستام و بقيه فكر ميكردم به همين سياهى شب قسم ? اونم بدون توقع و بدون هيچ دستمزدى ! راستش من اصلا كسيو به چيزى تشويق نكردم به جز به گياهخوارى و به ورزش !!! يعنى حتى به موزيك هم دعوت نكردم كسيو كه بگم آقا بيا خواننده شو مثلا !! چون معتقدم هر كى بايد هر چيزى كه توش استعداد داره و بهش اعتقاد داره رو دنبال كنه و تحميل جايز نيست !! ولى جرمى كه بهم وصله از ١٠ سال حبسش سنگين تر بود امّا من بازم كينه و ناراحتى اى ندارم و كسى رو سرزنش نكردم و نميكنم و سعى ميكنم باهاش كنار بيام چون حتماً از طرف پروردگارم حكمتى توش هست !! شما هم دعا كنيد كه تو دادگاه تجديد نظر بزرگترها يه لطفى بكنن و يكم عميق تر به منو كارام و تغييراتم و محصولاتم نگاه كنن و طبق رأفت و بخشندگى يه قانون گذار اسلامى عمل كنن و اگه ما جايى هم جوونى و اشتباه كرديم ببخشن و راهنمايى و گوشزد كنن به جاى تنبيه ! شايد من بتونم با آهنگام و شعرام و يا كنسرتام و تبليغات به ورزشگاه ها و شهرهاى توريستيمون و يا حتى تلويزيون و سينما و توليدات داخلى و زمينه هاى مختلف ديگه كمك كنم به جاى از بين رفتن ! روزنامه ها و رسانه ها هم اگر واقعا همنوع باشن و هموطن و دلسوز ، اين متن رو پخش ميكنن به جاى حواشيه بى پايه و اساس ! همين ! بيدار